Projekt oraz koszt wykonania przyłącza gazowego

By stać się odbiorcą gazu, trzeba, spełnić listę wymagań precyzyjnie określonych przez jego dostawcę oraz przepisy prawa energetycznego i budowlanego.
Wykonanie gazowego przyłącza może potrwać do sześciu miesięcy, dlatego powinniśmy rozpocząć starania stosownie wcześniej.

Radzimy, co powinien mieścić projekt przyłącza. Projekt przyłącza gazowego musi zostać zrobiony poprzez osobę mającą upoważnienia do projektowania instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Jeżeli sami zajmujemy się załatwianiem wszelakich formalności, możemy się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. Takim sposobem na ogół udaje się uniknąć możliwych kłopotów z zatwierdzeniem projektu przez gazownię. Jeżeli gaz ma zostać doprowadzony do budynku, w jakim wcześniej nie założono gazowej instalacji, projekt musi obejmować swym zakresem przyłącze gazowe jak też wewnętrzną instalację . Jeżeli przebieg przewodów a także punktu odbioru gazu w domu zostały zaznaczone w projekcie budowlano-architektonicznym, wystarczy zrobić wyłącznie projekt przyłącza.

wynagrodzenie

Źródło: flickr.com
Projektant instalacji gazowej jest zobowiązany do zrealizowania wymagań stawianych przez dostawcę gazu, sprecyzowanych w „Warunkach przyłączenia do gazowej sieci”. Prace można zlecić firmie posiadającej licencję gazowni, jaka zajmie się ogółem prac – od rozbudowy sieci, przez wykonanie przyłącza jak też instalacji na terenie posesji, aż po rozprowadzenie kanałów w budynku.

Zakłady gazownicze posiadają listy licencjonowanych podwykonawców uprawnionych do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Do wykonania instalacji na posesji oraz w budynku możesz także wyselekcjonować firmę z rejestru prowadzonego przez gazownię.