Gaz ziemny powinniśmy podzielić na dwa najistotniejsze rodzaje. Głównym będzie gaz wydobywany ze źródeł standardowych, kolejnym rodzajem będzie taki ze źródeł niekonwencjonalnych. Różnica w takim przypadku wynika również z metody wydobywania gazu, niczym też nieco innego charakteru surowców.

Continue reading