Praca na wysokości jak też połączone z tym obowiązki chlebodawcy

Posted on 13/05/2018 7:37am

Upadek z wysokości to częsta przyczyna wypadków, na ogół ciężkich bądź śmiertelnych. praca na wysokości przynależy do prac w szczególności niepewnych, zagrażających istnieniu oraz zdrowiu pracowników.


W związku z tym w trakcie wykonywania robót na wysokości powinny być zachowane szczególne środki przezorności z uwagi na wielki stopień zagrożenia zdrowia pracobiorców.


podnośnik koszowy gdańsk
Author: Allan Ajifo
Source: http://www.flickr.com


Praca na wysokości znaczy między innymi robotę na rusztowaniach, stropach, kominach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wielkości przynajmniej 1,0 m nad poziomem terenu albo poziomem podłogi. Robotą na wysokościach nie jest robota na powierzchni, niezależnie od wysokości, na której się znajduje, kiedy nawierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości przynajmniej 1,5 m ścianami czy ścianami z okienkami oszklonymi albo wyposażona jest w inne sztywne konstrukcje albo urządzenia ochraniające pracownika przed upadkiem .


prace wysokościowe gdańsk
Author: Lee Cannon
Source: http://www.flickr.com


Kto może wykonywać prace wysokościowe Gdańsk - sprawdź informacje? Do wykonywania pracy na wysokości mogą zostać dopuszczeni tylko pracownicy, jacy: mają ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Odbyli instruktaż w obszarze bhp jak też instruktaż stanowiskowy zaznajamiający ich ze specyfiką prac na wysokości i zagrożeniami zachodzącymi na stanowisku pracy, zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.


Ze względu na zaliczanie robót na wysokości do tzw. prac (zobacz umowa zlecenie a urlop) wyjątkowo niepewnych pracodawca ma szereg obowiązków, jakich zamierzeniem jest zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia pracy. Do najważniejszych należą: zapewnienie nadzoru nad owymi pracami wyznaczonych w owym celu osób, zapewnienie stosownych środków ochrony osobistej a także zbiorowej, zagwarantowanie pracobiorcom instruktażu stanowiskowego.


Prace na wysokości winny być zaaranżowane oraz przeprowadzane w sposób niezmuszający pracobiorców do wychylania się poza poręcz balustrady albo obrys urządzenia, na którym będzie stał zatrudniony także jeśli jest to podnośnik koszowy Gdańsk - interesujący wpis.Tags: praca, lekarz, szkolenie, urząd