W krajowym ustawodawstwie stanowisko księgowego nie zostało określone precyzyjnie przepisami prawa. Mimo to środowisko księgowych posiada swój indywidualny kodeks etyki, biorąc pod uwagę specyfikę tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości bierze się z faktu, iż profesja osób, zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nierozerwalnie łączy się z prowadzeniem działalności podstawowej organizacji gospodarczej oraz z jej kierowaniem.

Continue reading