Pragniesz wiedzieć, czym jest TPM? To Total Productive Maintenance, tłumacząc z kolei tę nazwę – Produktywne Utrzymanie Maszyn. Przez to, że pozwala zaoszczędzić pieniądze, jest coraz częściej oraz z większą chęcią wykorzystywanym rozwiązaniem, a polega na podnoszeniu produktywności maszyn użytkowanych w danym procesie produkcji. Odbywa się to dzięki stosowaniu sprawdzonych technik, pozwalających osiągnąć właśnie takie rezultaty.

Continue reading

Jedną z niezmiernie gorzkich wiadomości, podawanych nieraz obecnie jest niestety nadzwyczaj niedobry stan naszego powietrza, którym codziennie oddychamy. Jest to ogromnie zła wiadomość, gdyż jest to również następny powód częstych chorób, nade wszystko powiązanych z naszym układem oddechowym, który wpływa na funkcjonowanie całego człowieka.

Continue reading

W ostatnich okresach, tempo życiowości znacznie przyspieszyło. Razem z silnym postępem mechanizacji i nauki – świat oddaje Nam sporo sposobności i dogodności

Continue reading

Dział techniczny jest potrzebny w każdym przedsiębiorstwie, firmie oraz instytucji. Bez niego niemożliwe byłoby przeprowadzanie różnego rodzaju napraw oraz konserwacja sprzętu.Prawidłowe funkcjonowanie mnóstwa firm, instytucji i przedsiębiorstw nie byłoby możliwe, gdyby nie pracownicy wykonujący swoją pracę w dziale technicznym. Serwis techniczny czuwa nad właściwym działaniem znajdujących się w nich instalacji o charakterze wewnętrznym, zajmuje się również usuwaniem niewielkich usterek i drobnymi pracami remontowymi. Serwis techniczny gwarantuje również sprawne funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Continue reading

Dzisiaj wszyscy codziennie segregują odpady, oszczędzają wodę oraz papier. Jednakże w ratowaniu zagrożonej Matce Ziemi możemy pójść jeszcze o krok do przodu.

Continue reading