Wykonywanie

Współczesna pracownica księgowości powinna znać problemy firmy i na tej podstawie poprawiać gospodarkę finansową przedsiębiorstwa.

Posted on 12/03/2018 8:43am
księgowy na spotkaniu
Author: Twinfieldinternational
Source: http://www.flickr.com
W polskim systemie prawnym stanowisko księgowego nie zostało określone precyzyjnie przepisami prawa. Mimo to grono zawodowe księgowych posiada swój indywidualny kodeks etyki, biorąc pod uwagę specyfikę tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości bierze się z faktu, iż zawód osób, zajmujących się rachunkowością nierozerwalnie wiąże się z realizowaniem działalności podstawowej jednostki oraz z jej zarządzaniem.
Read more >>