Każdy rzemieślnik, który prowadzi własną działalność gospodarczą musi sobie poszukać księgowego bądź księgową, gdyż samodzielnie raczej nie będzie wystawiał rachunków ani wypełniał druków dla ZUS-u i pozostałych instytucji państwowych. Powodów takiego stanu rzeczy jest dużo, ale do tych najistotniejszych zaliczymy zupełny brak czasu, a także brak stosownych kompetencji – w końcu nie każdy musi wiedzieć, że w 2015 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi nieco powyżej trzy tysiące złotych. Świetnych księgowych potrzebują także olbrzymie koncerny, banki oraz placówki oświatowe, w tym też politechniki.

Continue reading